All document that will download here are  *.pdf  form(Adobe Portable Document). You may need to have Adobe Acrobat Reader application to view and download all the document. To Download the  Adobe Acrobat Reader, click here -  www.adobe.com.

UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

 NO.

 TAJUK

 PDF

1.

 Borang Permohonan Menghadiri Latihan

82 kB

2.

 Borang Laporan Menghadiri Latihan

27 kB

3.

 Borang Penilaian Keberkesanan Latihan

151 kB

4.

 Borang Pendahuluan Diri

34 kB

5.

 Borang Pendahuluan Diri Pelbagai

39 kB

6.

 Borang Pengesahan Kebenaran Menggunakan Kenderaan Sendiri
 
UTeM/BEN/UP/PDN/01.01

36 kB

7.

 Borang Pengesahan Penginapan Tanpa Pesanan Tempatan
 UTeM/BEN/UP/PDN/01.02

27 kB

8.

 Borang Perakuan Bersalin dan Permohonan Cuti Bagi Pegawai Wanita
 
UTeM.02.11/1/7

28 kB

9.

 Borang Permohonan Cuti Haji
 
UTeM.02.11/1/1

27 kB

10.

 Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod
 
UTeM.02.11/1/3

24 kB

11.

 Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod (Isteri Bersalin)
 
UTeM.02.11/1/6

31 kB

12.

 Borang Permohonan Keluar Pejabat
 
UTeM.02.11/1/8

23 kB

13.

 Borang Permohonan Mengambil Cuti Gantian
 
UTeM.02.11/1/2

42 kB

14.

 Borang Permohonan Perkhidmatan Kenderaan Rasmi (Staf/Pelajar)
 
UTeM/BPA/5/2001

38 kB

15.

 Borang Permohonan Cuti Rehat
 
UTeM.02.11/1/5

26 kB

16.

 Borang Permohonan "Rubber Stamp"

24 kB

10.

 Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri
 
UTeM./BEN/UP/PDN/01

115 kB

11.

 Borang Pengesahan Sijil Cuti Sakit
 
UTeM.02.11/1/4 BPSM22

16 kB

12.

 Borang Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah

26 kB

13.

 Borang Permohonan Pembelian Alatan
 UTeM.04.10/1

31 kB

14.

 Borang Kehadiran Lewat
 UTeM.04.10/2

26.1kB

15.

 Borang Balik Awal
 UTeM.04.10/3

26 kB

16.

 Borang Penjelasan Kehadiran

74 kB

17.

 Borang Tempahan Kenderaan Dalaman
 UTeM.04.10/5

32 kB

18.

 Borang Permohonan Kerja Lebih Masa
 UTeM.04.10/6

88 kB

19.

 Borang Pertukaran Syif
 UTeM.04.10/7

32 kB

20.

 Borang Permohonan Alatulis/Barang

39 kB

21.

 Borang Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja
 Borang BEN/UBP/009

25 kB

22.

 Borang Permohonan Keluar Ke Klinik/Hospital

23.5 kB

23.

 Borang Tempahan Ruang

54.7 kB

24.

Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa

BEN/UGP/001

39.5 kB

25.

Borang Permohonan Buku Rawatan Klinik Panel

UTeM.02.12/1/9

46.4 kB

26.

Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Rawatan Pergigian

15.1kB

27.

 Borang Laporan Kerosakan

10.3 kB

28.

Borang Permohonan Kemderaan Rasmi (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

UTeM/BPA/5/2001

29.6 kB

 

top


UNIT PEROLEHAN BUKU

 NO.

 TAJUK

 PDF

1.

 Borang Kelulusan Pesanan Bahan Melebihi RM10,000.00
 UTeM.04.14/1 Semakan 2

483 kB

2.

 Borang Kelulusan Pesanan Bahan Di Bawah RM10,000.00
 UTeM.04.14/2

29 kB

3.

 Borang Cadangan Pembelian Bahan
 UTeM.04.14/3 Semakan 0

736 kB

top


UNIT PEROLEHAN JURNAL

 NO.

 TAJUK

 PDF

1.

 Borang Kelulusan Pesanan Bahan Melebihi RM10,000.00
 UTeM.04.14/1

36 kB

2.

 Borang Kelulusan Pesanan Bahan Di Bawah RM10,000.00
 UTeM.04.14/2

37 kB

top


UNIT PENGINDEKSAN

 NO.

 TAJUK

 PDF

1.

 Slip Pemulangan

804 kB

top


UNIT HADIAH & PERTUKARAN

 NO.

 TAJUK

 PDF

1.

 Permohonan Bahan Penrbitan (contoh surat)

407 kB

2.

 Pengesahan Penerimaan Bahan (contoh surat)

361 kB

3.

 Sumbangan Bahan Penerbitan (contoh surat)

317 kB

top


UNIT SIRKULASI

 NO.

 TAJUK

 PDF

1.

 Borang Tempahan Penggunaan Bilik Tayangan
 UTeM.04.11/1

26 kB

2.

 Borang Bahan Rosak
 UTeM.04.11/2

38 kB

3.

 Borang Bahan Hilang
 UTeM.04.11/3

36 kB

4.

 Borang Pinjaman Peralatan Media
 UTeM.04.11/4

36 kB

5.

 Borang Permohonan Sewaan Loker
 UTeM.04.11/5

34 kB

6.

 Laporan Buku Hilang/Rosak

85 kB

7.

 Borang Pertukaran Kerja Syif

37 kB

 

top


UNIT RUJUKAN

 NO.

 TAJUK

 PDF/DOC

1.

 Borang Permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan
 UTeM (ISO)/SP/PK38/Borang SPP1

38 kB

2.

 Borang Kebenaran Pinjaman Antara Perpustakaan
 UTeM (ISO)/SP/PK38/Borang SPP3

37 kB

3.

 Borang Perangkaan Pinjaman Antara Perpustakaan
 UTeM (ISO)/SP/PK38/Borang SPP4

41 kB

4.

 Borang Pertanyaan Rujukan - Meja Penasihat Pengguna (Pelajar)
 Borang MPP1/Pelajar

51.5 kB

5.

 Borang Pertanyaan Rujukan - Meja Penasihat Pengguna (Staf)
 Borang MPP1/Staf

50.5 kB

6.

 Borang Pertanyaan Rujukan

56 kB

7.

 Borang Pinjaman Bahan Rujukan
 Borang MPP3

32 kB

 

top

 

 

 

UNIT MEDIA

 

 

 NO.

 TAJUK

 PDF

1.

 Borang Penggunaan Ruang Media

 P. UTEM / MEDIA B1

95.5 kB

2.

 Borang Peralatan Hilang / Rosak
 

20.4 kB

3.

Borang Bahan Hilang
 

21.1 kB

 

top

 

 

 

UNIT AUTOMASI

 

 NO.

 TAJUK

 PDF

1.

 Borang Aduan Masalah Dan Kerosakan Komputer
 UTeM.04.13/1

 64.0 kB

2.

 Borang Kemasukan Maklumat Terkini Ke Dalam Portal
 UTeM.04.13/2

 23.3 kB

3.

Borang Permohonan Kata Laluan Sistem ILMU
 UTeM.04.13/3

 26.4 kB

 

top

 

 

 

LAIN-LAIN

 

NO.

TAJUK

PDF

1

Borang Kajian Soal Selidik Perkhidmatan Perpustakaan

 36.5 kB

top

 


 


Hakcipta Terpelihara 2008. Perpustakaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Tel.: 06-233 2289, Faks: 06-233 2284. Komen : library@utem.edu.my :