oclc

Save

Save

 

odb rr eJurnal
turnitin User Education Program ua

Jenis
Pengguna

Jumlah Kelayakan Pinjaman Maksimum (Kombinasi Bahan)

Koleksi
Terbuka
(Bilangan
Bahan)

Koleksi
Jurnal
(Berjilid)

Koleksi
Jurnal (Isu Retrospektif Dalam Tahun Semasa)

 Koleksi
Media

 Bahan
"Red Spot"

Koleksi Rujukan

Diploma 10 bahan 10 bahan/14 hari

 1 bahan/ 7 hari

1 bahan/ 2 hari

1 bahan/ 2 hari

 1 bahan/ 1 hari

1 bahan/ 2 hari

Ijazah

 15 bahan

15 bahan/14 hari " " " " "
Master "

 15 bahan/30 hari

 2 bahan/ 7 hari

 2 bahan/ 2 hari

 2 bahan/ 2 hari

"

2 bahan/ 2 hari

Doktor
Falsafah
" " " " " " "
Tutor " " " " " " "

Jurutera
Pengajar

" 15 bahan/60 hari " " " " "
Staf
Akademik
30 bahan 30 bahan/90 hari " " " " "
Pegawai
Kanan
20 bahan 20 bahan/60 hari " " " " "
Staf
Pentadbiran
10 bahan 10 bahan/14 hari

1 bahan/ 7 hari

1 bahan/ 2 hari

1 bahan/ 2 hari

"

1 bahan/ 2 hari

Pembantu/
Pegawai
Penyelidik
15 bahan 15 bahan/14 hari " " " " "
Alumni 5 bahan 5 bahan/14 hari

 

N/A

Ahli Luar (Meminjam) 2 bahan 2 bahan/14 hari

الجمعة 8 شوّال 1439
Sabtu 23 Jun 2018

Berita@LamanHikmah

services

Save

Save

facilities

Save

eapp

Save

Save

Save

Save

EZProxy

Save

Save