oclc

Save

Save

 

odbrrejournal
turnitinUser Education Programua

Koleksi Perpustakaan dikelaskan mengikut Sistem Pengkelasan Library of Congress. Ringkasan pengkelasan adalah seperti berikut:

A Am
B Falsafah dan Agama
BP Agama Islam
C,D,E,F Sejarah
G Geografi, Peta, Antropologi, Rekreasi
H Sains Kemasyarakatan
HA Statistik
HB-HC Ekonomi
HD Pengurusan
HE Pengangkutan dan Perhubungan
HF Perdagangan
HG Kewangan
HM-HX Sosiologi
HQ Keluarga. Perkahwinan. Wanita
HT Komuniti. Kumpulan. Kaum
J Sains Politik
K Undang-Undang
L Pendidikan
LA Sejarah Pendidikan
LB Teori dan Praktik Pendidikan
LF Institusi Individu - Eropah
LG Institusi Individu - Asia, Afrika, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik
M Muzik
N Seni Halus
NA Seni Bina
NC Lukisan. Rekaan. Ilustrasi
NK Seni Hiasan
P-PZ Bahasa & Kesusasteraan
PE Bahasa Inggeris
PL Bahasa & Kesusasteraan Asia Timur, Afrika, Oceania
PR Kesusasteraan Inggeris
PS Kesusasteraan Amerika
Q Sains
QA Matematik
QB Astronomi
QC Fizik
QD Kimia
QE Kajibumi
QH Sejarah Alam Sekitar
QK Botani
QL Zoologi
QM Anatomi
QP Fiziologi
QR Mikrobiologi
R Perubatan
S Pertanian
T Teknologi
TA Kejuruteraan Am, Awam
TC Kejuruteraan Hidraulik
TD Kejuruteraan Persekitaran dan Kesihatan
TE Kejuruteraan Lebuhraya
TF Kejuruteraan Keretapi
TG Kejuruteraan Jambatan
TH Binaan Bangunan
TJ Kejuruteraan Mekanikal
TK Kejuruteraan Elektrik, Elektronik, Kejuruteraan Nuklear
TL Kejuruteraan Bermotor, Kajiterbang
TN Kejuruteraan Perlombongan dan Perusahaan Galian
TP Teknologi Kimia
TR Senifoto
TS Pembuatan
TT Perusahaan dan Kerajinan Tangan
TX Ekonomi Rumahtangga
U Sains Tentera
V Sains Kejuruteraan Laut
Z Bibliografi dan Sains Perpustakaan
ZA Sumber Kepada Maklumat

الثلاثاء 12 رجب 1440
Selasa 19 Mac 2019

Berita@LamanHikmah

11 Mac 2019
Pameran Mac
19 Mac 2019
10:00AM - 12:30PM
Latihan ScienceDirect & SCOPUS
03 Apr 2019
02:30PM -
Mesej Dari Penjara
10 Apr 2019
10:00AM - 12:00PM
Latihan ACM & ASME

services

Save

Save

facilities

Save

eapp

Save

Save

Save

Save

EZProxy

Save

Save