summon

 

odbrrejournal
turnitinUser Education Programua

Merupakan maklumat abjad mewakili sesuatu jenis bahan yang terdapat dalam koleksi Perpustakaan. Simbol ini boleh dilihat pada nombor panggilan yang ditampal pada bahan Perpustakaan.

SIMBOL MAKSUD
A Arkib
AF Arkib Folio
BJ Jurnal Berjilid
JA Arkib Jurnal
MA Arkib Majalah
MAO Arkib Media - Original
MEA Arkib Media
MED Koleksi Media
MEO Koleksi Media – Original
N Novel
OAF Rak Terbuka Arkib Folio
OS Rak Terbuka
OSA Rak Terbuka Arkib
OSF Rak Terbuka Folio
OSS Rak Terbuka Kecil
R Rujukan Am
RA Rujukan Arkib
RAF Rujukan Arkib Folio
RAP Rujukan Arkib Prospektus
RAQ Rujukan Arkib Kertas Peperiksaan
RD Rujukan Kamus
RE Rujukan Ensiklopedia
RF Rujukan Folio
RGP Rujukan Penerbitan Kerajaan
RM Rujukan Peta
RP Rujukan Prospektus
RS Tanda Merah
RSM Rujukan Kecil
RX Rujukan Indeks/Abstrak
STD Piawai

 

Nombor Panggilan

Bahan-bahan di dalam Perpustakaan mempunyai Nombor Panggilan. Nombor Panggilan adalah seperti alamat; ia memberitahu pengguna di mana bahan tersebut berada di dalam Perpustakaan. Kebiasaannya ditampal pada tulang buku.

TK

454

.R62

 2004

sf

n2

                                                       

TK = Pengkelasan Bidang Perkara

454 = Nombor Pengkelasan

.R62 = Nombor Penanggungjawab

2004 = Tahun Bahan Diterbitkan

osf = Koleksi Bahan

n2 = Naskah Kedua

 

Kod Lokasi

KI = Kampus Induk

KIND = Kampus Teknologi

KB = Kampus Bandar

MEDI = Koleksi Media

الجمعة 12 ذو القعدة 1441
Jumaat 03 Julai 2020

services

Save

Save

facilities

Save

eapp

Save

Save

Save

Save

EZProxy

Save

Save