summon

 

odbrrejournal
turnitinUser Education Programua

 • Ahli Tetap mestilah memakai kad matrik (bagi pelajar) & kad staf (bagi staf) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar, UTeM.  Ahli luar hendaklah memakai kad keahlian Perpustakaan apabila memasuki Perpustakaan.
 • Pengguna mestilah patuh kepada peraturan senyap di Perpustakaan.
 • Pengguna mestilah membenarkan pegawai bertugas memeriksa buku, fail dan lain-lain yang dibawa keluar dari Perpustakaan.
 • Makan, minum dan membuat sampah adalah dilarang di dalam  perpustakaan.
 • Merokok tidak dibenarkan di dalam Perpustakaan.
 • Beg, topi keledar, payung, baju hujan dan bungkusan tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam Perpustakaan. Barang-barang ini mestilah disimpan/ditempatkan dibilik yang dikhaskan di luar bangunan.
 • Pengguna Perpustakaan yang membuat salinan fotokopi adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa-apa perkara yang bersabit dan bertentangan dengan AKTA HAKCIPTA 1987.
 • Pengguna  tidak  dibenarkan mengguna telefon bimbit di dalam  Perpustakaan.
 • Tempahan tempat duduk adalah tidak dibenarkan.  Pengguna lain boleh mengambil tempat duduk yang kosong lebih daripada 20 minit.
 • Peralatan dan perabot tidak dibenarkan dialih daripada tempat yang ditetapkan.
 • Pengguna mestilah berpakaian kemas seperti yang ditetapkan oleh pihak Universiti.  Pihak Perpustakaan berhak meminta pengguna yang tidak berpakaian kemas meninggalkan Perpustakaan.  T-shirt  tidak berkolar dilarang sama sekali.  Begitu juga dengan penggunaan selipar jepun.
 • Pihak Perpustakaan  berhak meminta pengguna yang dianggap  berkelakuan   sumbang / salah  laku  dan   mengganggu ketenteraman perpustakaan supaya beredar dari Perpustakaan.
 • Kanak-kanak tidak dibenarkan masuk ke ruang bacaan.
 • Semua jenis mainan tidak dibenarkan di ruang am Perpustakaan.
 • Pengguna tidak dibenarkan membawa masuk apa jenis binatang ke dalam Perpustakaan.
 • Pengguna tidak dibenarkan sama sekali merosak/mengoyak buku dan lain-lain harta Perpustakaan.
 • Pengguna yang engkar mematuhi peraturan-peraturan perpustakaan tidak dibenarkan menggunakan kemudahan dan perkhidmatan perpustakaan.
 • Pihak perpustakaan tidak bertanggungjawab ke atas kehilangan harta (pengguna).
 • Pihak perpustakaan berhak meminda peraturan-peraturan perpustakaan dari masa ke semasa.
 • Pelanggaran  peraturan-peraturan boleh mengakibatkan pengguna dikenakan tindakan seperti di bawah :
  a) Diminta keluar dari perpustakaan;
  b) Tidak dibenarkan masuk dan menggunakan kemudahan perpustakaan;dan
  c) Dirujuk kepada jawatankuasa Tatatertib.

السبت 13 ذو القعدة 1441
Sabtu 04 Julai 2020

services

Save

Save

facilities

Save

eapp

Save

Save

Save

Save

EZProxy

Save

Save