summon

 

odbrrejournal
turnitinUser Education Programua

 

PERKHIDMATAN SIRKULASI

Pinjaman

Hanya ahli yang berdaftar diberi kemudahan pinjaman. Pinjaman boleh dilakukan di Kaunter Sirkulasi atau di Mesin Pinjaman Layan Diri. Peminjam akan diberi resit Pinjaman bahan untuk semakan tarikh pulang. Pengguna digalakkan menyemak pinjaman secara atas talian. Kelayakan dan tempoh pinjaman adalah mengikut kategori pengguna. Pengguna adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas bahan yang dipinjam. Bahan yang hilang hendaklah dilaporkan segera di Kaunter Sirkulasi. Pengguna diberi tempoh 2 minggu untuk mencari menggantikan bahan yang hilang. Bahan pinjaman yang dibawa keluar mestilah melalui pinjaman secara sah. Pinjaman Bahan Media seperti kaset video, kaset audio, slaid dan bahan digital seperti video CD, CD-ROM, disket dan DVD hendaklah dilakukan di Kaunter Sirkulasi.

IMG 20180919 121339 

Kelayakan Pinjaman

Jenis
Pengguna

Jumlah Kelayakan Pinjaman Maksimum (Kombinasi Bahan)

Koleksi
Terbuka
(Bilangan
Bahan)

Koleksi
Jurnal
(Berjilid)

Koleksi
Jurnal (Isu Retrospektif Dalam Tahun Semasa)

 Koleksi
Media

 Bahan
"Red Spot"

Koleksi Rujukan

Diploma 10 bahan 10 bahan/14 hari

 1 bahan/ 7 hari

1 bahan/ 2 hari

1 bahan/ 2 hari

 1 bahan/ 1 hari

1 bahan/ 2 hari

Ijazah

 15 bahan

15 bahan/14 hari " " " " "
Master "

 15 bahan/30 hari

 2 bahan/ 7 hari

 2 bahan/ 2 hari

 2 bahan/ 2 hari

"

2 bahan/ 2 hari

Doktor
Falsafah
" " " " " " "
Tutor " " " " " " "

Jurutera
Pengajar

" 15 bahan/60 hari " " " " "
Staf
Akademik
30 bahan 30 bahan/90 hari " " " " "
Pegawai
Kanan
20 bahan 20 bahan/60 hari " " " " "
Staf
Pentadbiran
10 bahan 10 bahan/14 hari

1 bahan/ 7 hari

1 bahan/ 2 hari

1 bahan/ 2 hari

"

1 bahan/ 2 hari

Pembantu/
Pegawai
Penyelidik
15 bahan 15 bahan/14 hari " " " " "
Alumni 5 bahan 5 bahan/14 hari

 

N/A

Ahli Luar (Meminjam) 2 bahan 2 bahan/14 hari

 

Pemulangan

Pemulangan bahan hendaklah dilakukan di Kaunter Sirkulasi atau Mesin Pemulangan Layan Diri. Bahan yang dipinjam mesti dipulangkan pada atau sebelum tarikh yang ditetapkan untuk memberi peluang kepada pengguna lain merujuk atau meminjam bahan tersebut. Denda akan dikenakan kepada pengguna yang lewat memulangkan bahan. Notis peringatan lewat hanya akan dihantar kepada staf. Pelajar tidak dihantar sebarang peringatan dan denda lewat dikira 1 hari selepas tamat tempoh. Pelajar hendaklah memulangkan semua bahan Perpustakaan apabila menarik diri, berhenti, menangguh atau tamat pengajian. Pemulangan Bahan Media seperti kaset video, kaset audio, slaid dan bahan digital seperti video CD, CD-ROM, disket dan DVD hendaklah dilakukan di Kaunter Sirkulasi.

bookdrop1

Notis Peringatan/Kelewatan

Peringatan akan dihantar kepada staf sahaja.

 • Notis peringatan kelewatan akan dihantar kepada staf seminggu sebelum tarikh akhir pinjaman.
 • Selepas seminggu dari tarikh akhir, notis peringatan pertama akan dibuat dan tempoh 1 minggu akan diberikan. Denda tidak akan dikenakan dalam tempoh ini.
 • Notis peringatan kedua akan dikeluarkan seminggu selepas notis pertama, dan denda akan dikenakan.
 • Notis peringatan terakhir (ketiga) akan dikeluarkan dua minggu selepas notis kedua, dan denda akan dikira sewajarnya.

Pembaharuan Tarikh Pemulangan Bahan

Pembaharuan tarikh pemulangan bahan hanya boleh dilakukan sebanyak 2 kali sahaja. Pembaharuan boleh dilakukan di Kaunter Sirkulasi atau secara atas talian dan dibuat sebelum tarikh pemulangan bahan berkenaan. Pengguna hanya dibenar memperbaharui tarikh pemulangan bahan dengan syarat tiada tempahan dari pengguna lain, bahan belum lewat dari tarikh pemulangan dan tiada denda tertunggak.

Tempahan Bahan

Hanya buku dalam pinjaman peminjam lain boleh ditempah. Pengguna tidak dibenarkan menempah buku yang sedang dipinjam sendiri. Tempahan boleh dibuat secara atas talian atau di Kaunter Sirkulasi. Bahan tempahan akan disimpan selama 1 minggu sahaja dan akan disusun semula di rak jika penempah tidak meminjam bahan tersebut.

Gantian Bahan Hilang atau Rosak

Laporkan dengan kadar segera sekiranya bahan yang dipinjam hilang atau rosak kepada Pegawai di Unit Sirkulasi. Pengguna diberi tempoh dua (2) minggu untuk mencari bahan yang hilang. Setelah tempoh tersebut tamat dan pengguna gagal mencari bahan tersebut, pengguna hendaklah menggantikan bahan tersebut dengan tiga (3) cara besertakan bayaran denda lewat (jika ada) iaitu :

 • Bahan tersebut perlu diganti semula (edisi terkini); atau
 • Membayar kos semasa bahan tersebut berserta dengan kos perkhidmatan sebanyak RM25.00; atau
 • Sekiranya bahan lama yang tidak dapat dikesan harganya, bahan terbitan tempatan dibayar RM40.00 manakala terbitan luar negara RM150.00 termasuk kos perkhidmatan.

 

PERKHIDMATAN RUJUKAN

Program Pendidikan Pengguna (PPP)

Kelas Pendidikan Pengguna merupakan usaha Perpustakaan untuk memberikan maklumat berkualiti dan terkini kepada pengguna dalam usaha menyokong proses pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan perundingan. Kelas ini dijalankan secara berjadual dan atas permintaan untuk mendidik pengguna supaya dapat menggunakan Perpustakaan dengan lebih berkesan.

Pinjaman Antara Perpustakaan (ILL)

Perkhidmatan ini juga dikenali sebagai Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP). Perkhidmatan ini disediakan bagi mendapatkan bahan yang tiada dalam koleksi Perpustakaan UTeM tetapi ada dalam koleksi perpustakaan lain. Perkhidmatan ini diberikan kepada semua pengguna perpustakaan. Borang permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) boleh didapati di Meja Penasihat Pengguna / Kaunter Sirkulasi. Status permohonan akan dimaklumkan melalui Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. atau telefon.

Perkhidmatan Komputer Internet dan Tugasan

Perpustakaan juga menyediakan perkhidmatan komputer untuk tujuan melayari Internet dan melakukan tugasan yang disediakan di ruang media kepada pengguna perpustakaan.

IMG 20180919 121436

Perkhidmatan Pangkalan Data

Perkhidmatan ini boleh diakses melalui komputer yang disediakan khas untuk mengaksesnya sahaja. Terdapat dua (2) jenis pangkalan data iaitu-:

I. Pangkalan Data Atas Talian

 • Pangkalan Data Tempatan
 • Pangkalan Data Luar

II. Pangkalan Data Dalaman

 • Kertas soalan peperiksaan
 • Keratan akhbar mengikut bidang teras UTeM dan umum
 • Kertas kerja seminar/persidangan

Pangkalan data ini boleh terus diakses melalui laman web Perpustakaan.

Pameran Semasa

Pameran bertujuan memberikan penambahan pengetahuan di samping mewujudkan kesedaran tentang keperluan   maklumat terkini dari masa ke semasa. Ruang pameran ini juga boleh boleh digunakan oleh Persatuan Pelajar yang berminat untuk mengadakan pameran namun perlu mendapat kelulusan Pejabat Hal Ehwal Pelajar terlebih dahulu. Tempahan ruang pameran mesti dibuat sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum tarikh pameran diadakan.

Sudut Pameran Bahan Baru

Pameran bahan baru diadakan secara berterusan dan bahan boleh dipinjam terus melalui proses peminjaman bahan yang telah ditetapkan. Sinopsis setiap bahan baru akan dipamerkan di papan kenyataan Perpustakaan.

IMG 20180919 124918

Aktiviti Tayangan

Tayangan yang berbentuk akademik, dokumentari dan berita yang dibenarkan. Aktiviti ini meliputi tayangan televisyen, saluran Astro dan video. Tayangan video merupakan tayangan umum bulanan dan pengguna boleh mendapatkan jadual tayangan dan tajuk di Perpustakaan.

services

Save

Save

facilities

Save

eapp

Save

Save

Save

Save

EZProxy

Save

Save