D1.  Bil 25 (2017) - Majlis Perasmian Pesta Buku & Multimedia UTeM 2017 Serta Pelancaran Nama Bangunan & Tasik UTeM

D2.  Bil 28 (2017) - Penamaan Bangunan dan Tasik UTeM

D3.  Bil 33 (2017) - Makluman Kadar Denda Pemulangan Lewat Bahan Pinjaman, Kehilangan Kunci dan Penanda Kunci Lokar PLH UTeM

D4.  Bil 2 (2018) - Kaedah Penyelesaian Tunggakan Bagi Denda dan Kos Penggantian Bahan Hilang PLH UTeM

D5.  Bil 5 (2018) - Majlis Pelancaran MYREN-X dan Inisiatif Kampus Pintar Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)