Events Calendar

Makluman Perkhidmatan e-Books Taylor & Francis, World Scientific, EBSCOhost dan Science Direct
From Wednesday 18 May 2022 -  08:00am
To Tuesday 31 May 2022 - 05:00pm
Hits : 52
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dimaklumkan bahawa Perpustakaan Laman Hikmah (PLH) telah menyediakan perkhidmatan pengaksesan kepada e-Books Taylor & Francis, World Scientific, EBSCOhost dan Science Direct bagi kegunaan warga Universiti.

PLH amat berharap agar warga Universiti dapat memanfaatkan penggunaan e-Books tersebut secara maksimum bagi meningkatkan proses pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan di Universiti.

E-Books tersebut boleh diakses DISINI atau melalui VPN/EZproxy bagi pengaksesan dari luar UTeM.

Perpustakaan Laman Hikmah, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya,76100 Durian Tunggal, Melaka.


Copyright © 2020 PLH | Perpustakaan Laman Hikmah. All Rights Reserved.
Legal Disclamer | Privacy & Security Policy | Copyright

Phone: +6062701200 | Fax: +6062701039 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20817496

Last Updated: 8 August 2022