MS ISO 9001:2015 |  Perpustakaan Laman Hikmah

Pelaksanaan

PELAKSANAAN MS ISO 9001:2008
Perpustakaan UTeM komited untuk mewujud, melaksana, mendokumenkan, memelihara, dan mengekalkan Sistem Pengurusan Kualiti bertujuan untuk memberikan perkhidmatan perpustakaan mengikut keperluan MS ISO 9001:2008. Sistem Pengurusan Kualiti ini akan dipertingkatkan dan dibuat penambahbaikan dari masa ke semasa.

Di antara proses-proses yang telah dikenalpasti bagi pengurusan kualiti ialah:
Proses-proses yang melibatkan Bahagian Pengurusan dan Perkhidmatan Maklumat yang merangkumi perkhidmatan kaunter, pendaftaran keahlian, perkhidmatan media dan sistem pembekalan penerbitan. Proses-proses yang melibatkan Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Sumber Ilmu yang merangkumi perolehan bahan, tindakan susulan kepada pembekal, pemprosesan bahan dan pengkatalogan bahan.

Proses yang berkaitan dengan pengurusan kualiti adalah seperti kawalan dokumen dan rekod, semakan pengurusan, audit dalaman, kawalan ketidakakuran produk /perkhidmatan, tindakan pembetulan dan pencegahan dan kajian kepuasan pelanggan.

Semua proses akan diuruskan oleh Perpustakaan dengan mematuhi keperluan ISO 9001 : 2008. Dalam memastikan semua perkhidmatan produk yang diberikan kepada pelanggan adalah terbaik. Ini termasuk kawalan terhadap proses yang di ‘outsource’ pihak luar dimana berkenaan seperti penjilidan jurnal/majalah di mana spesifikasi telah ditetapkan seperti dari segi kod warna, ketebalan dan susun letak nombor panggilan pada ‘spine’ jurnal/majalah.

 

BATASAN APLIKASI PELAKSANAAN ISO 9001:2008
Perpustakaan akan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2008
bagi mencapai dasar dan objektif kualiti perpustakaan. Walaubagaimanapun,
perpustakaan tidak menuntut pematuhan kepada keperluan-keperluan ISO 9001:2008 yang berikut:-

Keperluan

Pengecualian

Justifikasi

7.3

Rekabentuk dan Pembangunan

Perkhidmatan Perpustakaan UTeM tidak melibatkan elemen rekabentuk.

7.5.2

Validasi Proses Penyampaian

Perpustakaan tidak mengaplikasikan klausa ini

7.6

Kawalan Terhadap Peralatan Pemantauan dan Pengukuran

Tiada sebarang peralatan pengukuran dan pengawal selia yang digunakan semasa perkhidmatan perpustakaan diberikan kepada pelanggan.

Saturday, 23 January 2021
السبت, ۰۹ جمادى الثانية ۱۴۴۲

Aktiviti Terkini

No events

dokumen kualiti

audit

bengkel taklimat

Penghargaan

Terima kasih kepada semua jawatankuasa, staf, pengguna serta mereka yang terlibat dalam melaksanakan dan menjayakan setiap program Audit yang dijalankan di Perpustakaan.

pelaksanaan

kaji selidik

galeri

Kementerian Pendidikan Tinggi utem
Perpustakaan Laman Hikmah, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.
Phone: +606-270 1200, Fax: +606-270 1039, Email: lamanhikmah@utem.edu.my
004930

Please publish modules in offcanvas position.