Events Calendar

Makluman Perkhidmatan Pengaksesan Pangkalan Data: Taylor & Francis
From Thursday 19 May 2022 -  08:00am
To Saturday 31 December 2022 - 05:00pm
Hits : 49
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dimaklumkan bahawa Perpustakaan Laman Hikmah (PLH) telah menyediakan perkhidmatan pengaksesan pangkalan data Taylor & Francis untuk kegunaan warga Universiti.

PLH amat berharap agar warga Universiti dapat memanfaatkan secara maksimum ilmu yang terdapat pada artikel/ kandungan pangkalan data tersebut bagi meningkatkan proses pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan di Universiti. Di samping itu, jumlah pengaksesan pangkalan data yang tinggi akan mengurangkan kos per penggunaan tahunan dan membantu proses pembaharuan langganan pada tahun hadapan.

Warga Universiti boleh mengakses langganan pangkalan data Taylor & Francis DISINI atau menggunakan VPN/EZ Proxy bagi akses dari luar UTeM.

Perpustakaan Laman Hikmah, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya,76100 Durian Tunggal, Melaka.


Copyright © 2020 PLH | Perpustakaan Laman Hikmah. All Rights Reserved.
Legal Disclamer | Privacy & Security Policy | Copyright

Phone: +6062701200 | Fax: +6062701039 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20768588

Last Updated: 20 June 2022