Events Calendar

Statistik Penggunaan Pangkalan Data Langganan Perpustakaan Laman Hikmah (Januari - Disember 2021)
From Thursday 27 January 2022
To Monday 28 February 2022
Hits : 167
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dimaklumkan bahawa Perpustakaan Laman Hikmah (PLH) telah melanggan sebanyak 6 judul pangkalan data pada tahun 2021 sebagai sumber rujukan bagi memenuhi keperluan dan menyokong proses pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan di Universiti.

Sehingga Disember 2021, statistik merekodkan sebanyak 417,928 keseluruhan penggunaan pangkalan data dan RM 5.02 purata kos per penggunaan (KPP) bagi setiap artikel. Hanya pangkalan data yang mencapai bawah RM 30.00 kos per penggunaan setahun akan dilanjutkan langganan pada tahun berikutnya bergantung kepada peruntukan kewangan.

Warga UTeM boleh mengakses pangkalan data DISINI atau menggunakan VPN/EZ Proxy bagi akses dari luar UTeM.

Perpustakaan Laman Hikmah, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya,76100 Durian Tunggal, Melaka.


Copyright © 2020 PLH | Perpustakaan Laman Hikmah. All Rights Reserved.
Legal Disclamer | Privacy & Security Policy | Copyright

Phone: +6062701200 | Fax: +6062701039 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21208884

Last Updated: 28 March 2023