1. Koleksi Rak Terbuka

 • Koleksi ini terdiri daripada buku-buku dari pelbagai bidang dan boleh dipinjam bergantung pada kategori dan kelayakan pengguna.

2. Koleksi Rujukan

 • Koleksi bahan rujukan di Perpustakaan Laman Hikmah yang tidak boleh dipinjamkan (kecuali bagi kategori ini: r, rf, rgp, rx, rp & rsm).

3. Koleksi Buku Tanda Merah

 • Koleksi ini terdiri daripada bahan yang disyorkan oleh pensyarah dan boleh dipinjam untuk tempoh 1 hari / 1 buku sahaja.

4. Koleksi Media

 • Koleksi ini terdiri daripada bahan bukan cetak dan digital seperti video kaset, kaset audio, slaid, VCD, CD-ROM, disket, dan lain-lain. Bahan ini hanya boleh dipinjam bagi tempoh masa 2 hari.

5. Koleksi Bersiri

 • Koleksi ini terdiri daripada bahan terbitan berkala seperti majalah, bulletin dan lain-lain. Ianya boleh dipinjam bergantung pada kategori dan kelayakan pengguna.

6. Koleksi Kertas Peperiksaan

 • Koleksi ini terdiri daripada bahan bercetak yang terletak di rak terbuka dan boleh dirujuk hanya di perpustakaan. Ianya juga terdapat dalam format digital dan boleh diakses melalui portal perpustakaan.

7. Koleksi Projek Sarjana Muda, Tesis & Koleksi Penyelidikan Jangka Pendek/ Jangka Panjang

 • Koleksi ini terdiri daripada karya yang dihasilkan oleh staf dan pelajar UTeM. Permintaan untuk merujuk bahan ini boleh dibuat di Kaunter Sirkulasi.

8. Koleksi Arkib UTeM

 • Koleksi ini terdiri daripada bahan bercetak, bukan bercetak dan bahan khas lain yang dihasilkan oleh pelajar UTeM, staf akademik dan bukan akademik. Ia juga merangkumi penerbitan bercetak dan tidak bercetak mengenai UTeM daripada luar sumber.

9. Koleksi Bacaan Ringan

 • Koleksi ini terdiri daripada bahan umum dan popular dalam bentuk buletin, buletin, risalah, risalah dan lain-lain.

10. Koleksi Fiksyen

 • Koleksi ini terdiri daripada novel dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

11. Koleksi Negeri Melaka

 • Koleksi ini terdiri daripada bahan yang diterbitkan mengenai sejarah, keperibadian, intelektual, komuniti dan topik lain yang berkaitan dengan negeri Melaka.

12. Koleksi Berjilid

 • Koleksi ini terdiri daripada majalah yang merangkumi jilid sebelumnya dari jurnal, majalah dan kertas peperiksaan.

13. Pangkalan Data Dalam Talian

 • Pangkalan data dalam pelbagai bidang untuk menyokong pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan perundingan. Ia merangkumi:
  • Pangkalan Data Dalaman
  • Pangkalan Data Luaran

Pautan Pantas

or_bm rr_Bm

eform_bmturnitin

Perpustakaan Laman Hikmah, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya,76100 Durian Tunggal, Melaka.


Copyright © 2020 PLH | Perpustakaan Laman Hikmah. All Rights Reserved.
Legal Disclamer | Privacy & Security Policy | Copyright

Phone: +6062701200 | Fax: +6062701039 | Email: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

22139114

Kemaskini Akhir: 27 Disember 2023