Berikut adalah soalan-soalan yang sering diajukan oleh pengunjung Perpustakaan Laman Hikmah. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lain sila hubungi kami di talian +606 270 1200 atau e-mel kepada kami di Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

1. Siapakah yang boleh menggunakan perkhidmatan dan kemudahan Perpustakaan?

  • Pelajar
  • Staf (akademik/bukan akademik)
  • Jurutera Pengajar
  • Pegawai Penyelidik
  • Pembantu Penyelidik
  • Ahli luar yang berdaftar

2. Bagaimanakah cara untuk meminjam bahan-bahan di Perpustakaan?

Melalui dua (2) kaedah:

 • Kaunter Sirkulasi
 • Mesin Pinjaman Layan Diri

3. Bagaimanakah cara pemulangan bahan-bahan Perpustakaan?

Juga melalui dua (2) kaedah:

 • Kaunter Sirkulasi
 • Mesin ‘Book Drop’

4. Apakah jenis bahan dan kelayakan tempoh pinjaman bagi ahli Perpustakaan?

Maklumat boleh didapati melalui Kaunter Sirkulasi (06-270 1200) atau laman web Perpustakaan.

5. Apakah fungsi Akaun Pengguna?

Akaun Pengguna membolehkan pengguna Perpustakaan untuk melakukan beberapa transaksi secara atas talian seperti pembaharuan tempoh pinjaman, tempahan buku dan lain-lain.

6. Bagaimana untuk mendapatkan ID dan kata laluan untuk Akaun Pengguna bagi pengguna baru?

Untuk pengguna baru, ‘Patron ID: No Pelajar/No Staf’ dan ‘Password: 1’. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Kaunter Sirkulasi di talian 06-270 1200. 

7. Bagaimana jika terlupa kata laluan atau ID pengguna di akaun pengguna?

Pengguna Perpustakaan boleh menghubungi Kaunter Sirkulasi di talian 06-270 1200.

8. Bagaimana ingin memperbaharui tempoh pinjaman secara atas talian?

Dengan mengakses Akaun Pengguna melalui laman web Perpustakaan. Klik pada ‘On-loan Item’ dan pilih buku yang ingin diperbaharui dari senarai pinjaman. Akhir sekali, klik pada ‘Renew’ di bawah senarai pinjaman.

9. Adakah Perpustakaan menyediakan bahan media?

Ada, bahan media seperti CD, DVD, Video dan lain-lain. Segala urusan peminjaman dan pertanyaan, sila berurusan di Kaunter Media.

10. Siapakah yang boleh menyertai dan bagaimana untuk menyertai Program Literasi Maklumat?

Program ini ditujukan khas kepada pelajar, Pegawai Penyelidik dan Pembantu Penyelidik. Permohonan boleh dibuat melalui pautan https://bit.ly/2M2cPf7  yang terdapat di portal Perpustakaan Laman Hikmah.

11. Apa itu Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP)?

Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP) adalah perkhidmatan yang membolehkan pengguna meminjam dan mendapatkan bahan-bahan yang tidak terdapat di Perpustakaan UTeM. Jenis bahan yang boleh didapati melalui SPP adalah buku, artikel jurnal, bab dalam buku, dan prosiding seminar.

12. Siapakah yang layak menggunakan SPP?

 • Staf dan pelajar UTeM.
 • Staf yang sedang cuti belajar sama ada dalam & luar negara (Artikel, Kertas Persidangan, Bab dalam buku sahaja dibenarkan)

13. Apakah jenis bahan yang BOLEH dibekalkan melalui SPP?

  • Buku;
  • Artikel Jurnal;
  • Bab dalam buku; dan
  • Prosiding Seminar

14. Apakah jenis bahan yang TIDAK BOLEH dibekalkan melalui SPP?

  • Tesis;
  • Projek Sarjana Muda;
  • Projek Jangka Pendek/ Panjang;
  • Bahan Media;
  • Majalah;
  • Jurnal (bercetak); dan
  • Apa-apa bahan yang dikategorikan sebagai bahan yang tidak boleh dipinjam di PLH.

15. Berapakah bilangan bahan yang boleh dipinjam dalam satu masa?

Tiada had pinjaman. 

16. Adakah perkhidmatan ini dikenakan bayaran?

Tiada sebarang bayaran dikenakan kepada pengguna yang menggunakan perkhidmatan ini.  

*Akta Hakcipta 1987 (Akta 332)

Semua pemohon yang menggunakan perkhidmatan SPP ini adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang tercatat dalam Akta Hakcipta 1987 (Akta 332).

17. Bagaimana untuk membuat permohonan?

Pengguna boleh terus menghantar maklumat lengkap permohonan melalui pautan : http://bit.ly/2rjanBB yang terdapat di portal Perpustakaan Laman Hikmah.

18. Berapa lama sesuatu permohonan diproses?

Permohonan akan diproses dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.

19. Berapa lama tempoh penerimaan bahan oleh Perpustakaan Laman Hikmah?

Kebiasaannya bahan buku mengambil masa 10 hari bekerja manakala artikel 3 hari bekerja. Walau bagaimanapun, tempoh pembekalan ini adalah bergantung kepada faktor ketersediaan bahan dan tertakluk kepada polisi perpustakaan pembekal.

20. Berapa lama sesuatu bahan itu boleh dipinjam?

Tempoh pinjaman adalah bergantung kepada pihak perpustakaan yang memberi pinjaman. Kebiasaannya 2 minggu hingga 1 bulan.

21. Bolehkah pemohon membuat pembaharuan tempoh peminjaman untuk bahan SPP?

Boleh. Peminjam perlu memaklumkan kepada Unit Perkhidmatan Koleksi & Pengguna dengan menghubungi 06-270 1206 sekurang-kurang 5 hari dari tarikh pemulangan. Keputusan berkaitan pembaharuan tempoh peminjaman adalah bergantung kepada perpustakaan yang membekalkan bahan tersebut.

Pautan Pantas

or_bm rr_Bm

eform_bmturnitin

Perpustakaan Laman Hikmah, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya,76100 Durian Tunggal, Melaka.


Copyright © 2020 PLH | Perpustakaan Laman Hikmah. All Rights Reserved.
Legal Disclamer | Privacy & Security Policy | Copyright

Phone: +6062701200 | Fax: +6062701039 | Email: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

22139169

Kemaskini Akhir: 27 Disember 2023